IPO FELDA Mac depan untungkan peneroka, kukuhkan ekonomi Melayu (Bhg 2)

Kumpulan Lembaga Pembangunan Tanah Persekutuan (FELDA) yang ditubuhkan pada 1956 akan menyaksikan transformasi kearah kemajuan dan peningkatan apabila FELDA Global Ventures Holding Sdn. Bhd. akan disenarai di Bursa Malaysia seawal Mac 2012. Walaupun kumpulan konglomerat berasaskan perladangan dan agro-tani berasaskan komoditi seperti kelapa sawit ini akan menjadi syarikat yang disenaraikan (public listed company), tujuan dan roh asal penubuhan organisasi pembangunan masyarakat terutama golongan luar bandar ini tidak akan diabaikan.

Malah, ianya akan diperkukuhkan lagi agar peranan dan kemampuan sebagai agen transformasi rakyat terutama golongan luar bandar dan bergantung kepada industri agro-tani berasaskan perladangan kelapa sawit akan mendapat menafaat secara langsung.

Untuk makluman, FELDA sebagai agen transformasi masyarakat Kerajaan Persekutuan sudah tidak menerima apa apa peruntukan dari Kerajaan Persekutuan semenjak 1996. Ini bermakna, semua projek dan aktiviti FELDA sebagai agensi Kerajaan Persekutuan telah dijana dari dalaman sepenuhnya. Peranan asal FELDA diteruskan tanpa menberi apa apa bebanan kewangan dari Bajet tahunan Kerajaan Persekutuan.

Struktur pegangan organisasi Kumpulan FELDA

Pada masa ini, modal pembiayaa operasi FELDA sebagai agensi Kerajaan datangnya dari hasil yang dijana dari aktiviti ekonomi Kumpulan FELDA sendiri. Dalam struktur sediada, pegangan FELDA Holdings dimilik oleh Koperasi Permodalan FELDA (51%) dan FELDA sebagai agensi (49%), melalui FELDA Global ventures Holdings yang diujudkan pada 2009 untuk menyeleras semua operasi dan perancangan perdagangan Kumpulan FELDA. Buat masa ini, peranan FELDA Global Ventures Holdings hanya sebagai sebuah syarikat pengurusan semua aktiviti perdagangan dan kommersial.

Pendapatan keseluruhan FELDA sebagai agensi Kerajaan Persekutuan ialah pada RM 1.4 billion setahun.

Pecahan pegangan saham FELDA Global Ventures Holding pada masa gerak-kerja penyenaraian (IPO) dipercayai akan diperuntukan kepada KPF (30%), Kerajaan Kerajaan Negeri (20%), institiusi dan agensi pelaburan (20%), rakankongsi strategik antarabangsa 10-15% dan selebihnya dipasaran terbuka.

Pra dan Pasca Penyenaraian

Gerak-kerja penyeneraian IPO ini akan menyelaras dan mejuruskan semua aktiviti dan operasi Kumpulan FELDA. FELDA Global Ventures Holdings akan memajak tanah dari FELDA dan peneroka melalui sistem konsessi jangkapanjang (99 tahun) dan mengurus tadbir semua aktiviti perniagaan dan pengkommersialan asset ini tanpa melenyapkan hak pemilikan asalnya yang masih lagi kekal sebagaimana pra-penyenenaraian IPO.

Untuk hujah FELDA Global Ventures Holdings tidak perlu disenarai kerana kedudukan kewangan dan kecairan Kumpulan FELDA adalah cukup kukuh dan tidak perlu modal tambahan dari pasaran modal dan saham, gerak-kerja penyeneraian IPO tidak bertujuan untuk menghimpun dana tambahan. Ianya bertujuan untuk memberikan peluang kepada pemegang hak (stakeholders) seperti Kerajaan Negeri dimana terdapat ladang ladang FELDA dan institiusi pelaburan seperti EPF, PNB dan sebagainya mempunyai pegangan dalam perniagaan Kumpulan FELDA. Semestinya, warga FELDA seperti peneroka dan anggota FELDA akan mendapat peluang pemilikan dari 30% pegangan KPF.

Rakankongsi strategik antarabangsa juga akan diberi peluang pelaburan. Ini akan menentukan kepentingan jaringan perdagangan FELDA dipersada antarabangsa terpelihara dan berkembang, sejajar dengan rancangan menaik tambah-nilai FELDA dan pengkommersialan jangkapanjang hasil dan pelaburan kumpulan. Pelaburan awam dan runcit juga akan berpeluang untuk mendapat sebahagian dari hasil ini apabila saham saham ini didagang dalam bursa.

Penyeneraian IPO ini akan secara automatiknya ‘membebas-kunci’ potensi kommersial dalam satu konglomerat yang diberikan amanah untuk membangun, mengurus-tadbir dan menilai tambah asset organisasi perladangan yang diaggregatekan sejumlah 850,000 hektar itu.

Struktur FELDA selepas penyenaraian IPO dan 5 divisyen utama kegiatan ekonomi

Bagi warga FELDA terutama dikalangan peneroka, mereka kini berpeluang sepenuhnya untuk memiliki sebahagian dari hasil perniagaan Kumpulan FELDA. Buat masa ini, purata pelaburan warga FELDA dalam Koperasi Permodalan FELDA (KPF) adalah pada kadar RM 6,000 seorang sedangkan nilai pelaburan maksimum yang dibenarkan ialah pada tahap RM 250,000. Hanya 62 orang warga FELDA melabur sehingga had maksimum walaupun pulangan yang diberikan ialah pada kadar 14% setahun.

Sekiranya kesemua warga peneroka FELDA melabur sepenuhnya dalam KPF, dana sebanyak RM 28.16 billion akan dikumpul. Pada pulangan 14% setahun, pelaburan sebanyak ini akan membuahkan hasil sekurang kurangnya RM 4.2 billion setiap tahun. Hari ini, nilai asset Kumpulan FELDA dinilai pada RM 8 billion, walaupun nilai sebenar masih lagi ‘dikunci’. Sekiranya nilai ini di’bebas’kan dan potensi kommersial penuh dapat direalisasikan, nilai kepada pemilik secara automatik akan bertambah.

Hari ini, luas aggregat ladang Kumpulan FELDA ialah pada 850,000 hektar. Dari jumlah ini, 500,000 hektar merupakan pegangan peneroka dan bakinya adalah milik FELDA sebagai lembaga pembangunan tanah. Pegangan hakmilik tanah peneroka tidak akan berubah dan akan terus kekal walaupun selepas penyenaraian IPO.

FELDA Global Ventures Holdings memberi jaminan bahawa FELDA sebagai agensi Kerajaan akan menerima RM 1 billion setiap tahun bagi meneruskan operasi dan projek projek pembangunan dan transformasi masyarakat. Program program CSR biasa akan diteruskan. Bezanya, sekarang ianya akan melalui proses urus tadbir yang lebih cekap dan teratur, agar pembaziran dapat diminimakan. Sebagai syarikat tersenarai, ianya akan tertaluk kepada pelbagai peraturan ketat pihak berkuasa demi untuk menjaga kepentingan pemegang saham dan ‘amalan terbaik’ sebagai warga korporat.

Setelah selesai penstrukturan semula semua syarikat bawah FELDA, ianya sebagai konglomerat perladangan akan memberi tumpuan kepada lima divisyen iaitu kelapa sawit, gula, pelbagai tanaman, logistik dan nilai penghantaran dan paling penting, perniagaan hiliran. Dijangkakan FELDA Global Ventures Holdings akan mampu menjana jualan terkumpul sebanyak RM 31 billion setahun manakala keuntungan sebelum cukai dianggarkan pada RM 2 billion setahun selepas penyenaraian. Dijangkakan, dengan usaha peningkatan operasi, tambah nilai asset, ‘bebas kunci’ potensi dan jaringan dari pelaburan termasuk diperingkat antarabangsa, ianya akan meningkat sehingga tiga kali ganda dalam lima tahun pertama.

Ini akan membuatkan Kumpulan FELDA sebagai gagasan konglomerat berasaskan kelapa sawit paling besar dan berjaya dalam dunia.

Nilai nilai asset FELDA Gobal Ventures Holding samada yang akan disuntik atau diberikan konsessi untuk terus dioperasi dan urus dipercayai akan ‘dibebas-kunci’kan untuk merelasikan nilai sebenar menurut pasaran dan arus kommersial. Nilai tambah yang dipercayai akan direalisai selepas gerak-kerja penyeneraian IPO ini ialah RM 5-6 billion.

Ini bermakna nilai aggregat FELDA akan bermilai sekitar RM 14-15 billion pada masa ini tahun hadapan.

Anggaran pendapatan FELDA Global Ventures Holdings pula ialah pada RM 2 billion, walaupun penghasilan (yield ) bagi hasil perladangan ialah pada tahap 19% berbanding dengan amalan terbaik industri pada 24%. Ianya merupakan jumlah yang amat substantif memandangkan orgnanisai ini pada asalnya ditubuhkan sebagai agensi Kerajaan Pusat untuk program penstrukturan program pembangunan tanah. Ini kerana hal ehwal mengenai tanah adalah milik mutlak kerajaan negeri.

Jadual menunjukan penghasilan ladang FELDA berbanding pemain lain

FELDA Global Ventures Holdings akan menyelaraskan semua aktiviti aktiviti pembangunan perladangan Kumpulan FELDA walaupun sifat mereka adalah sebagai syarikat pemegang konsessi (pajakan 99 tahun) dan bukan pemilik tanah. Ini merangkum program penanaman semula pokok pokok dimana lebih 66% dari kesemua ladang mereka berusia lebih dari 18 tahun. Penjanaan semula pokok ini akan meningkatkan penghasilan, sesuai dengan saingan industri.

Amalan amalan dan proses baru untuk meningkat produktiviti akan dirancang dan laksanakan. FELDA Global Ventures Holdings akan mengambil alih semua program penanaman semula yang selama ini diusaha dan kawal oleh FELDA sebagai agensi, untuk menentukan keadaan dan keududkan ladang boleh dimaksimakan, menurut perancangan berkala dan beradasarkan permintaan pasaran. Setelah semua syarikat syarikat yang selama ini bernaungan bawah KPF dan semua yang mendapat kontrak terus dari FELDA sebagai agensi akan diselaaraskan sepenuhnya, maka gerak-kerja korporat berbentuk penambah nilai melalui urus tadbir yang lebih baik dan mantap akan dilaksanakan.

Ini bermakna, proses ketirisan akan mula berkurangan. Produktiviti bukan sahaj ditingkatkan, tetapi kos pengeluaran dan operasi juga akan diminimakan, untuk merealisasi keuntungan lebih. Ini sebahagian dari usaha ‘membebas-kunci’ (unlocking) nilai sebenar asset FELDA dan peneroka.

Jenama ‘FELDA’ sendiri akan lebih diberikan penekanan dan dibangunkan sebagai jenama bertaraf global selepas gerak-kerja penyeneraian IPO ini.

Jelas struktur dan mekanism keseluruhan Kumpulan FELDA  akan berubah bagi menentukan usaha penamban-nilai dan konsolidasi penjaaan pendapatan akan terus meningkat. FELDA Global Ventures Holdings merupakan konglomerat “Oleh Melayu, Untuk Melayu, Demi Melayu” dan jelas akan membawa 112,000 keluarga peneroka ketahap naik-tambah pelaburan sediada mereka.

Transformasi masyarakat Melayu, meningkat setapak lagi.

Published in: on October 21, 2011 at 15:30  Comments (19)  

Happy birthday, Mus

“Happy birthday, Mus”, is what I would say if I were to call him at this moment, instead of writing this and clicking on the ‘publish’ button. My best friend Mustaffa b. Dapat would have been forty seven today.

If he is still with us today, he would have been very proud to see the fruits of his handwork and passion. His ‘babies’ are now the nation’s most prized defense assets. At the time of his departure, no one in the country knows more about the DCNS made Scorpene submarines compared to him. The RMN Submarine project team was already in France. overseeing the construction then.

The first batch of Royal Malaysian Navy officers who earned their dolphins from Royal Australian Navy

He was called to be with Allah s.w.t. on 28 August 2004, two months before his 40th birthday. The cause of death is   ‘Steven Johnson syndrome’ and he passed away at the ICU of a hospital in Caen. He was transefered to Caen when his condition worsened. It was the effect when doctors at Louis Pasteur Hospital in Cherbourg administered penicillin to him three and a half weeks earlier.

Needless to say, I am one of the many who still sorely miss him. We still speak very fondly of the man who was the best Navy cadet in his cohort and later to be one of the first three Malaysians to earn their dolphins from Royal Australian Navy.

Published in: on October 21, 2011 at 00:01  Comments (1)